هرگز هرگز

مواداعتیادآور

قوی تر از انسان نیست

 

 
 تلفن های تماس : 33641470

شبکه پیامک :  3000792400 

cache/resized/acf527aacad0d38212d702816f7c959b.jpg
وابستگی به مصرف مواد بمانند یک سیستم عمل میکند( ...
cache/resized/f2d1a3126d5b0e30ad59f67317154bde.jpg
نقش کوچک من مهم نیست این که آن نقش را چگونه ایفا ...
cache/resized/c02f8a335a477bd60c8467ebf0205315.jpg
افرادی وارد بازی شده و پس از گذشت مدت زمانی دست ...
cache/resized/ecc3ee58958fe0a260e852bab878267a.jpg
به اطلاع خانواده بزرگ رهپویان رهایی و ...
cache/resized/e9e186a363a37547575d0193bcb9ccd7.jpg
در شب بیست ویکم که پنج  شنبه 1396/03/25 و شب ...
cache/resized/591655ea6e7e04e007a6244af225e1d6.jpg
سه شنبه 1396/03/23 سفره افطار پهن وسپس ...
cache/resized/1294ce71f039fc3e209db5c794e48204.jpg
سفره افطار پهن و سپس مولودی توسط مداح اهل بیت ...
cache/resized/f1090cd99c5696c9fc6c6f53fdb6895a.jpg
روزه واقعی حکمرانی بر نفس است . روزه منحصر به دین ...
cache/resized/e43d2224096e3759116d918b2f395b03.jpg
cache/resized/6b48b2993cd4afc762ba9eaa3c347d52.jpg
 • وابستگی به مصرف مواد بمانند یک سیستم عمل میکند وابستگی به مصرف مواد بمانند یک سیستم عمل میکند( سیستم: مجموعه ای که اجزای آن روی هم تاثیر گذارند)
  ادامه مطلب...
 • یازدهمین سالروزتاسیس 25 آبانماه 1396   همچنین برخود لازم میدانم قدردان تمامی عزیزانی باشم که از ابتدا تا این لحظه بنده و این مجموعه را حمایت نمودند تا بتوانم شاهد چنین موفقیت هایی باشم
  ادامه مطلب...
 • کارگروه آموزش رهروان - بازیگر و تماشاچی جهت بازیگر شدن باید ابتدا تماشاچی خوب بود و به خوبی آموزش دید . پس بازیگری به آموزش های من بر می گردد ، اگر نقش خود را به خوبی بازی کرده یعنی آموزش را درست دریافت کرده ام .
  ادامه مطلب...
 • تماشاچی و بازیگر نقش کوچک من مهم نیست این که آن نقش را چگونه ایفا کنم مهم است . در قبل همۀ ما سناریوی خود را می نوشتیم و خودمان با نگرش و دیدگاه و پندار اشتباه خود به هر بازیگری نگاه می کردیم ، در ابتدا یک تماشاچی و
  ادامه مطلب...
 • خادم شدن و خادم ماندن افرادی وارد بازی شده و پس از گذشت مدت زمانی دست از تلاش کشیده و کنار رفته اند . فراموش نشود ورود افراد به خواست و میل خود بوده و خروج هم به میل و
  ادامه مطلب...
 • روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی شورای فرهنگ عمومی شورایعالی انقلاب فرهنگی ، روز 22 مرداد را بعنوان "روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی" تصویب نمود و در تقویم رسمی کشور درج خواهد شد.
  ادامه مطلب...
 • گزارش تولد آزادی  با سپاس فراوان از خداوند بلند مرتبه که یاری و هدایت نمود تا جمع مستان دراین راه بی پایان قرار گرفته و راه رهایی را پی گیرند . ورود به شانزدهمین سال آزادی بنیانگذار و استاد راهنمای رهپویان رهایی
  ادامه مطلب...
 • تولد آزادی به اطلاع خانواده بزرگ رهپویان رهایی و بازدیدکنندگان سایت می رساند ورود به شانزدهمین سال  آزادی بنیانگذار و استاد راهنما رهپویان رهایی جناب آقای کیانوش نریمانی
  ادامه مطلب...
 • سفره افطار در شب بیست ویکم که پنج  شنبه 1396/03/25 و شب بیست وسوم که شنبه 1396/03/27نیز می باشد سفره افطار وسپس مراسم  احیا توسط مداح اهل بیت
  ادامه مطلب...