هرگز هرگز

مواداعتیادآور

قوی تر از انسان نیست

 

 
 تلفن های تماس : 33647639 ---33641470

شبکه پیامک :  3000792400 

cache/resized/f3cdfbdaeff220c6cc7b9d98e2b65bd0.jpg
تمامی برنامه‌ها و فعالیّت‌های این تشکل ...
cache/resized/0f767c88fac7e986193fb58e2c7727de.jpg
کتاب چرا اعتیاد با موضوع رهایی از اعتیاد می باشد ...
cache/resized/f212880f5763404359e5df078139896b.jpg
 همیاری و مساعدت واژگانی هستند که همیشه ...
cache/resized/7e1a959c47565115874a9eab867f8965.jpg
اینگونه گفته ها و نوشته ها فقط و فقط در مورد ...
cache/resized/c6d7ee660fc27a0bca8bbaaca70d1122.jpg
 خانواده آگاه می شود با کسب آموزش جدید ، ...
cache/resized/b3640243159728c3d01c2fc7bb4683b0.jpg
 انسان بر اثر دریافت هایی که داشته و باعث ...
cache/resized/93b2e58fa741c7e16605c42e29af658b.jpg
 یعنی اینکه مسیر رهایی به خودی خود حرکت ؛ ...
cache/resized/939f50e6c06474fdb7c7dfd4a95f997b.jpg
 علت حرکت به هر دلیل برای کسب موقعیت و شرایط ...
cache/resized/e43d2224096e3759116d918b2f395b03.jpg
cache/resized/6b48b2993cd4afc762ba9eaa3c347d52.jpg
 • شرحی بر نوشتار شناخت رهپویان رهایی تمامی برنامه‌ها و فعالیّت‌های این تشکل مردمی (( سازمان های مردم نهاد ( سمن ) و غیر دولتی )) در رابطه با آسیب‌های اجتماعی و به طور خاص مقوله اعتیاد به مواد اعتیادآور پی‌ریزی شده است . در واقع اساس کار رهپویان رهایی به شرح زیر می‌باشد :
  ادامه مطلب...
 • علل شناخت کتاب چرا اعتیاد - رهپویان رهایی کتاب چرا اعتیاد با موضوع رهایی از اعتیاد می باشد . این کتاب افراد را با شناخت راه ، اساس حرکتی ، مسیر رهایی ، قوانین ، حرمت ، جایگاه ها ، اهداف آشنا می سازد به همین علت کتاب در اختیار اعضا قرار گرفته تا با موضوعات عنوان شده آشنا گردند .
  ادامه مطلب...
 • شرحی بر همیار کیست ؟ شرحی بر وظایف همیار - رهپویان رهایی  همیاری و مساعدت واژگانی هستند که همیشه هنگام سختی ها و مشکلات و بیماری ها نمود پیدا می کند . اگر در زمان بیماری ، فرد یا افرادی بیمار را حمایت کنند یا به انسانی که دچار سختی و مشکل شده یاری و مساعدت شود ، مسلما او برای رسیدن به سلامت یا رهایی از 
  ادامه مطلب...
 • هرگز هرگز مواداعتیادآور قوی تر از انسان نیست اینگونه گفته ها و نوشته ها فقط و فقط در مورد افراد خواهان مصرف مواداعتبادآور درست بوده و خواهد بود . چرا که فرد با تمنای مصرف به مواد مصرفی انرژی داده و توان جذب را بالا می برد و چون خواهان مصرف
  ادامه مطلب...
 • مبارزه با مصرف کننده مواداعتیادآور یا مقابله با آن  خانواده آگاه می شود با کسب آموزش جدید ، بهره مندی از راهکارهای کاربردی ، شناخت اولیه از انسان ، آشنایی با روزنه های نفوذ تمابل مصرف ، شناخت تقریبی از انواع مواداعتیادآور ، آشنایی با عوارض تخریبی قطع مصرف مواداعتیادآور
  ادامه مطلب...
 • شرح باور های غلط دوران اعتیاد  انسان بر اثر دریافت هایی که داشته و باعث شکل گیری اندیشه اش شده  به باورهایی می رسد که تمامی لحظات زندگی خود را بر پایه آن می سازند . در نتیجه باورهای اولیه نقش بسزایی در شکل گیری زندگی وی دارد که بعداز رسیدن به نتیجه متوجه می شود باورهایی که شکل گرفته و جزجز زندگی
  ادامه مطلب...
 • ثبت انگیزه های حرکتی مسیر رهایی و مرور آن  یعنی اینکه مسیر رهایی به خودی خود حرکت ؛ رشد و پویایی ندارد و برای حرکت نیازمند داشتن انگیزه های لازم بوده نه فقط یک انگیزه ؛ ضمن اینکه برای مشخص شدن هدف و حرکت به جهت رشد و پویایی نیاز
  ادامه مطلب...
 • انگیزه های بیرونی اصلی ترین عامل عودمجدد به مصرف مواد اعتیادآور  علت حرکت به هر دلیل برای کسب موقعیت و شرایط خارج از درون برای رسیدن به خواسته های بیرونی و در ادامه برای رسیدن به خواسته های درونی .
  ادامه مطلب...