هرگز هرگز

مواداعتیادآور

قوی تر از انسان نیست

 

 
 تلفن های تماس : 33641470

شبکه پیامک :  3000792400 

cache/resized/f1090cd99c5696c9fc6c6f53fdb6895a.jpg
روزه واقعی حکمرانی بر نفس است . روزه منحصر به دین ...
cache/resized/b4755d5c44d0c0c06f6617b7db694e60.jpg
مشارکت انواع و اقسام دارد . در زمینه هایی که ...
cache/resized/8f36a70a18fdad739d1096e8fd496c8f.jpg
به نظر می رسد افتادن یک برگ در چاه چنان تاثیری بر ...
cache/resized/ebdf9532dcd4571ae10a47d1c8641c2a.jpg
دلایل بسیاری را می توان برای بلده راه شدن نام برد ...
cache/resized/d540165c57d41eeb2fb2302de50c26e5.jpg
با آغاز سال جدید سالن فوتسال به عنوان اولین ورزش ...
cache/resized/7068160ddb9e332a9afd93d48404cb8b.jpg
 خدمت مفهوم گسترده ای دارد و می توان به ...
cache/resized/82e2d47fddf8a9fd2e089d5d8fefa15e.jpg
تا وظیفه ای بر دوش کسی نباشد مسئولیتی در قبال ...
cache/resized/da4dbab9337c74427de2a12dacc09cda.jpg
دلایل عود مجدد در هر مقطعی متفاوت است . وقتی می ...
cache/resized/e43d2224096e3759116d918b2f395b03.jpg
cache/resized/6b48b2993cd4afc762ba9eaa3c347d52.jpg
 • ماه مبارک رمضان - رهپویان رهایی روزه واقعی حکمرانی بر نفس است . روزه منحصر به دین اسلام نیست . رسول خدا می فرماید : ماه خدا به سوی شما رو نمود با برکات فراوان و مغفرت و رحمت خداوند
  ادامه مطلب...
 • نقش و تاثیر انواع مشارکت - رهپویان رهایی مشارکت انواع و اقسام دارد . در زمینه هایی که اگاهی داریم مشارکت میکنیم . زمینه های فردی ، جمعی . انسان وقتی در مراحل رشد است ابتدا کار را برای دیگران انجام میدهد ، بعد از آن برای خودمان کار میکنیم و میشود انگیزه درونی
  ادامه مطلب...
 • جشن ورود به هشتمین سال آزادی معجزه را باید دید تا دانست احیا انسان ممکن است و نمی توانم همواره باطل بوده و احیا انسان شدنی ست ولیکن می بایست اصولی و درست عمل کرد .
  ادامه مطلب...
 • جشن ورود به ششمین سال آزادی معجزه را باید دید تا دانست احیا انسان ممکن است و نمی توانم همواره باطل بوده و احیا انسان شدنی ست ولیکن می بایست اصولی و درست عمل کرد .
  ادامه مطلب...
 • خود شناسی در زندگی - رهپویان رهایی رضایتمندی و احساس خوب در نتیجه فکر خوب است فکر سالم با مهارت کامل . ابعاد شخصیت خود را بشناسیم تا خود شناسی و خدا شناسی کنیم . مومن آینه مومن است شفاف است افراط و تفریط ندارد و در مسیر رشد به
  ادامه مطلب...
 • مسیر رهایی و بازتاب آن در زندگی - رهپویان رهایی به نظر می رسد افتادن یک برگ در چاه چنان تاثیری بر کائنات ندارد ولی اگر بر این مساله ریز شویم می توان دریافت که آثار آن بر کل هستی کم نیست . هر تغییری هر چند کوچک در مسیر رهایی آثاری از خود به جا می گذارد . 
  ادامه مطلب...
 • جشن ورود به پنجمین سال رهایی معجزه را باید دید تا دانست احیا انسان ممکن است و نمی توانم همواره باطل بوده و احیا انسان شدنی ست ولیکن می بایست اصولی و درست عمل کرد .
  ادامه مطلب...
 • ورود به دومین سال رهایی خداوندا ترا شاکر هستیم که یاریمان می نمایی تا بتوانیم دست در دست هم به هدف مقدس (( نجات نفسی نجات نفس هاست )) بیشتر از قبل نزدیک و نزدیک تر شویم .
  ادامه مطلب...
 • جشن تولد ورود به پنجمین سال رهایی بنام خداوند بخشاینده بخشایشگر خداوندا سپاس نیازی به شرح نیست
  ادامه مطلب...