هرگز هرگز

مواداعتیادآور

قوی تر از انسان نیست

 

 
 تلفن های تماس : 33647639 ---33641470

شبکه پیامک :  3000792400 

cache/resized/c6d7ee660fc27a0bca8bbaaca70d1122.jpg
 خانواده آگاه می شود با کسب آموزش جدید ، ...
cache/resized/b3640243159728c3d01c2fc7bb4683b0.jpg
 انسان بر اثر دریافت هایی که داشته و باعث ...
cache/resized/93b2e58fa741c7e16605c42e29af658b.jpg
 یعنی اینکه مسیر رهایی به خودی خود حرکت ؛ ...
cache/resized/939f50e6c06474fdb7c7dfd4a95f997b.jpg
 علت حرکت به هر دلیل برای کسب موقعیت و شرایط ...
cache/resized/90010f2155404c387b14e9509293ff03.jpg
 تجربه و علم ( مطالعه و تحقیق میدانی ) نشان ...
cache/resized/10e8cd6b99928ae27d80aea8b00923b6.jpg
 مصرف مواد چندین برابرکارهای دیگر لذت دارد ...
cache/resized/98a8bdd11cc769a4abba36e6b098beab.jpg
بر اساس تحقیقات بیش از چهل ( 40 ) سال پیش ...
cache/resized/c8cb3b88bf21d64dccece2751e5fb9d3.jpg
در ابتدا باید دانست که مفهوم هر مطلب درک و فهم آن ...
cache/resized/e43d2224096e3759116d918b2f395b03.jpg
cache/resized/6b48b2993cd4afc762ba9eaa3c347d52.jpg
 • مبارزه با مصرف کننده مواداعتیادآور یا مقابله با آن  خانواده آگاه می شود با کسب آموزش جدید ، بهره مندی از راهکارهای کاربردی ، شناخت اولیه از انسان ، آشنایی با روزنه های نفوذ تمابل مصرف ، شناخت تقریبی از انواع مواداعتیادآور ، آشنایی با عوارض تخریبی قطع مصرف مواداعتیادآور
  ادامه مطلب...
 • شرح باور های غلط دوران اعتیاد  انسان بر اثر دریافت هایی که داشته و باعث شکل گیری اندیشه اش شده  به باورهایی می رسد که تمامی لحظات زندگی خود را بر پایه آن می سازند . در نتیجه باورهای اولیه نقش بسزایی در شکل گیری زندگی وی دارد که بعداز رسیدن به نتیجه متوجه می شود باورهایی که شکل گرفته و جزجز زندگی
  ادامه مطلب...
 • ثبت انگیزه های حرکتی مسیر رهایی و مرور آن  یعنی اینکه مسیر رهایی به خودی خود حرکت ؛ رشد و پویایی ندارد و برای حرکت نیازمند داشتن انگیزه های لازم بوده نه فقط یک انگیزه ؛ ضمن اینکه برای مشخص شدن هدف و حرکت به جهت رشد و پویایی نیاز
  ادامه مطلب...
 • انگیزه های بیرونی اصلی ترین عامل عودمجدد به مصرف مواد اعتیادآور  علت حرکت به هر دلیل برای کسب موقعیت و شرایط خارج از درون برای رسیدن به خواسته های بیرونی و در ادامه برای رسیدن به خواسته های درونی .
  ادامه مطلب...
 • ترک ، درمان ، مسیر رهایی  تجربه و علم ( مطالعه و تحقیق میدانی ) نشان داده در افراد مصرف کننده مواد اعتیادآور درمان قطعی معنا ندارد چرا که همواره احتمال عود مجدد و یا همان برگشت ، لغزش و.... وجود دارد
  ادامه مطلب...
 • چگونگی پاسخگویی به وسوسه در مراحل مسیر رهایی  مصرف مواد چندین برابرکارهای دیگر لذت دارد مثلا فرد مواجه می شود با عوامل لذت ، به گذشته برمی گردد و ایجاد وسوسه می نماید . در ایجاد وسوسه اطرافیان هم تاثیر گذار هستند یکی از مصرف کنندگان می گفت
  ادامه مطلب...
 • مواد اعتیادآور دایه عزیزتر از مادر بر اساس تحقیقات بیش از چهل ( 40 ) سال پیش دانشمندان متوجه شدند نه تنها در بدن انسان بلکه در حیوانات نیز سیستم مسکنی و ترمیمی وجود دارد .
  ادامه مطلب...
 • مفهوم آهن و آهن ربا در ابتدا باید دانست که مفهوم هر مطلب درک و فهم آن مطلب است نه دانستن معنی مطلب ؛ وقتی عنوان میشود مفهوم آهن و آهن ربا یعنی اینکه درک کنیم که با خود آهن و آهن ربا کاری نداریم بلکه با ویژگی و خاصیت آن
  ادامه مطلب...