هرگز هرگز

مواداعتیادآور

قوی تر از انسان نیست

 

 
 تلفن های تماس : 33647639 ---33641470

شبکه پیامک :  3000792400 

cache/resized/060f827c945d148be21d226516fee5bd.jpg
درست رفتار نشدن در هر امری به صورت اصولی مسائل و ...
cache/resized/d1bcc61e539ae835f9304cb8ebea1a45.jpg
چرا انگیزه های بیرونی پایدار نیست ؟ بخاطر اینکه ...
cache/resized/c814cb23b3bce5541cc36c4999c09052.jpg
رفتارها هر چه بدتر باشد نوع برخورد رفتار فرق می ...
cache/resized/26040b5f9ee5b9348ca52412fe732619.jpg
تعریف عود مجدد : هر عملی که احساس شد که در آن ...
cache/resized/a1272013ac1c0e2af33737e29f3d0b49.jpg
فرد مصرف کننده به دلیل خسته شدن از مواد و اینکه ...
cache/resized/4b653a5ad437d901a27367323db76599.jpg
اگر از فرد مصرف کننده بخواهیم دلایل گرایش به ...
cache/resized/94ebc03e8185eb2685b5b9fdcde8d109.jpg
زندگی اعتیاد گونه : انجام کار که به تکرار و ...
cache/resized/5f64f71726cf164b431a2b2a4b24817f.jpg
در روابط انساني نيز چنين است ، انسانها نیاز به ...
cache/resized/e43d2224096e3759116d918b2f395b03.jpg
cache/resized/6b48b2993cd4afc762ba9eaa3c347d52.jpg
 • علل ترک های ناموفق - رهپویان رهایی درست رفتار نشدن در هر امری به صورت اصولی مسائل و عواقب خود را پیش دارد . در رابطه با این موضوع هم به همین صورت است . مهم ترین مسئله در گذشته به این صورت بوده که می خواستیم به تنهایی به ترک مواد اعتیاد آور برسیم و آشنایی با چگونگی رسیدن به قطع مواد مصرفی را بلد نبودیم .
  ادامه مطلب...
 • انگیزه - رهپویان رهایی چرا انگیزه های بیرونی پایدار نیست ؟ بخاطر اینکه افراد شرطی زندگی می کنند . چون انسانها شرطی هستند عامل عود مجدد است .
  ادامه مطلب...
 • چگونگی رفتار با فرد مصرف کننده - رهپویان رهایی رفتارها هر چه بدتر باشد نوع برخورد رفتار فرق می کند . رفتار یعنی چه ؟ به طرز حرکت ، طرز عمل رفتار گفته می شود . در برخورد انسانها باید یاد بگیریم به گونه خودش و در شرایط خودش رفتار کنیم . باید بدانیم اگر خودمان مصرف کننده بودیم دوست داشتیم با ما چگونه رفتار بشود
  ادامه مطلب...
 • دلایل عود مجدد - رهپویان رهایی تعریف عود مجدد : هر عملی که احساس شد که در آن اعتیاد پیدا کردیم و ایجاد انگیزه برای قطع نمودیم و با دیدن آموزش و عمل نکردن به آموزش آن عمل را دوباره انجام دادیم عود مجدد می باشد .
  ادامه مطلب...
 • حاصل تحقیر و سرزنش فرد مصرف کننده - رهپویان رهایی فرد مصرف کننده به دلیل خسته شدن از مواد و اینکه بیشترین آسیب را خودش می بیند ، خود را سرزنش و تحقیر می کند . در نظر داشته باشیم تحقير در هر سني مشکل ساز است . از طریق تحقیر و سرزنش نه تنها نمی توان آن تاثیر درست را بر روی فرد مصرف کننده داشت بلکه
  ادامه مطلب...
 • علل گرایش به مصرف مواد اعتیاد آور - رهپویان رهایی اگر از فرد مصرف کننده بخواهیم دلایل گرایش به اعتیاد خود را بنویسد پیش می آید که چندین مورد و یا چندین صفحه در رابطه با این مسئله بنویسد . یک سری دلایل عمومی و یک دلیل فردی ( ریشه ای ) می باشد که باید ریشه یابی شود . این مسئله مهم است ، دلیل ریشه ای این علت را می توان
  ادامه مطلب...
 • شرح زندگی اعتیادی یا هم وابستگی - رهپویان رهایی زندگی اعتیاد گونه : انجام کار که به تکرار و ناآگاهی و همراه با ضد ارزش ها وارد زندگی شده است یعنی تفکر و تدبیری در پی آن نیست . نمی دانیم چرا کاری را انجام می دهیم . هم وابستگی یعنی شرایط و حالمان به دیگری بستگی دارد . با تغییر شرایط حال دیگری ، حس و حال من هم تغییر می کند .
  ادامه مطلب...
 • وابسته و وابستگی - رهپویان رهایی در روابط انساني نيز چنين است ، انسانها نیاز به تعامل با دیگر افراد دارند ؛ و این یک نیاز اولیه است که گاهی ثابت و گاهی نیز بسته به شرایط مختلف تغییر میکند . از آنجایی که انسان موجودي اجتماعي است و ذاتا نياز به برقراري ارتباط با ديگران دارد . هم صحبتي و ارتباط با ديگران به انسان در كاهش فشارهاي رواني و كسب حمايت هاي اجتماعي و خانوادگي…
  ادامه مطلب...