هرگز هرگز

مواداعتیادآور

قوی تر از انسان نیست

 

 
 تلفن های تماس : 33641470

شبکه پیامک :  3000792400 

پنج شنبه, 28 ارديبهشت 1396 ساعت 15:44

جشن ورود به هشتمین سال آزادی

نوشته شده توسط
پنج شنبه, 28 ارديبهشت 1396 ساعت 13:56

جشن ورود به ششمین سال آزادی

نوشته شده توسط
جمعه, 22 ارديبهشت 1396 ساعت 14:35

جشن ورود به پنجمین سال رهایی

نوشته شده توسط
پنج شنبه, 21 ارديبهشت 1396 ساعت 10:42

ورود به دومین سال رهایی

نوشته شده توسط
چهارشنبه, 20 ارديبهشت 1396 ساعت 13:41

جشن تولد ورود به پنجمین سال رهایی

نوشته شده توسط
یکشنبه, 17 ارديبهشت 1396 ساعت 14:39

جشن ورود به پنجمین سال رهایی

نوشته شده توسط
دوشنبه, 27 ارديبهشت 1395 ساعت 10:45

جشن ورود به سومین سال رهایی آقای شعبان خسروان

نوشته شده توسط
دوشنبه, 20 ارديبهشت 1395 ساعت 13:36

جشن ورود به دومین سال رهایی جناب آقای مصطفی وثیقی

نوشته شده توسط
یکشنبه, 29 فروردين 1395 ساعت 11:19

ورود به چهارمین سال رهایی جناب آقای ابوطالب بدری

نوشته شده توسط
دوشنبه, 10 اسفند 1394 ساعت 11:48

ورود به سومین سال رهایی جناب آقای محمود اسماعیلی

نوشته شده توسط
شنبه, 08 اسفند 1394 ساعت 14:48

گزارش تصویری از جشن رهایی جناب آقای احمد خیری زاده

نوشته شده توسط
دوشنبه, 03 اسفند 1394 ساعت 10:21

ورود به سومین سال رهایی جناب آقای قاسم امیری

نوشته شده توسط
دوشنبه, 26 بهمن 1394 ساعت 10:42

ورود به دومین سال رهایی جناب آقای احمد خیری زاده

نوشته شده توسط
دوشنبه, 12 بهمن 1394 ساعت 13:38

ورود به سومین سال رهایی رهپو محمد

نوشته شده توسط
شنبه, 05 دی 1394 ساعت 21:17

ورود به ششمین سال آزادی جناب آقای حسن یزدیان

نوشته شده توسط
سه شنبه, 05 اسفند 1393 ساعت 10:11

ورود به دومین سال رهایی

نوشته شده توسط
دوشنبه, 27 بهمن 1393 ساعت 12:11

خدایا سپاس تولد داریم

نوشته شده توسط
دوشنبه, 20 بهمن 1393 ساعت 09:53

تولد رهایی از مصرف مواد دخانی

نوشته شده توسط
دوشنبه, 20 بهمن 1393 ساعت 09:51

افتخاری دیگر

نوشته شده توسط
دوشنبه, 20 بهمن 1393 ساعت 09:49

سروش و تولد معجزه آسا

نوشته شده توسط
دوشنبه, 20 بهمن 1393 ساعت 09:47

آقا مجید مبارک است

نوشته شده توسط
دوشنبه, 20 بهمن 1393 ساعت 09:46

حسن آقای یزدیان مبارک باد

نوشته شده توسط
دوشنبه, 20 بهمن 1393 ساعت 09:43

حامد عزیز تولدت مبارک

نوشته شده توسط