هرگز هرگز

مواداعتیادآور

قوی تر از انسان نیست

 

 
 تلفن های تماس : 33641470

شبکه پیامک :  3000792400 

شنبه, 03 بهمن 1394 ساعت 13:05

بفرمایید صبحانه

نوشته شده توسط
شنبه, 26 دی 1394 ساعت 10:24

جمعه در پارک پلیس

نوشته شده توسط
یکشنبه, 20 دی 1394 ساعت 12:36

دیدنیهای پارک پلیس

نوشته شده توسط
جمعه, 11 دی 1394 ساعت 14:59

آدینه ای پر شور پارک پلیس

نوشته شده توسط
یکشنبه, 06 دی 1394 ساعت 11:02

اولین جمعه زمستانی

نوشته شده توسط
شنبه, 05 دی 1394 ساعت 21:17

ورود به ششمین سال آزادی جناب آقای حسن یزدیان

نوشته شده توسط
شنبه, 05 دی 1394 ساعت 11:04

مصاحبه با آقای ادریس کرمی

نوشته شده توسط
سه شنبه, 01 دی 1394 ساعت 22:18

مراسم ورود به دهمین سال تاسیس این مجموعه

نوشته شده توسط
سه شنبه, 03 آذر 1394 ساعت 12:03

مصاحبه به مناسبت ورود به دهمین سال تاسیس این مجموعه

نوشته شده توسط
سه شنبه, 03 آذر 1394 ساعت 11:35

ادامه اخبار ( روانکاوی )

نوشته شده توسط
یکشنبه, 05 مهر 1394 ساعت 11:10

اخبار مربوط به تفاهم نامه

نوشته شده توسط
جمعه, 05 تیر 1394 ساعت 02:01

تلخ ، غم انگیز ، دلخراش اما......

نوشته شده توسط
سه شنبه, 05 اسفند 1393 ساعت 10:11

ورود به دومین سال رهایی

نوشته شده توسط
شنبه, 02 اسفند 1393 ساعت 12:49

بفرما صبحانه

نوشته شده توسط
پنج شنبه, 30 بهمن 1393 ساعت 16:03

صبحانه

نوشته شده توسط
سه شنبه, 28 بهمن 1393 ساعت 11:32

آزمون دریافت نشان کارگروهی

نوشته شده توسط
دوشنبه, 27 بهمن 1393 ساعت 12:11

خدایا سپاس تولد داریم

نوشته شده توسط
دوشنبه, 20 بهمن 1393 ساعت 10:49

رهایی آری

نوشته شده توسط
دوشنبه, 20 بهمن 1393 ساعت 10:48

گوار.....

نوشته شده توسط
دوشنبه, 20 بهمن 1393 ساعت 10:46

نوش جان.....

نوشته شده توسط
دوشنبه, 20 بهمن 1393 ساعت 10:45

بفرما صبحانه برقرار.....

نوشته شده توسط
دوشنبه, 20 بهمن 1393 ساعت 10:43

مصاحبه با.....

نوشته شده توسط
دوشنبه, 20 بهمن 1393 ساعت 10:40

بفرما صبحانه.....

نوشته شده توسط
دوشنبه, 20 بهمن 1393 ساعت 10:38

حضور پرشور دانشجویان.....

نوشته شده توسط
صفحه3 از4